sale

Tên

Nguyễn Văn Trường

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại học
Quê quán
Nơi làm việc
Trà vinh
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
5 năm sale thức ăn thuỷ sản
Kỹ năng
giao tiếp tạo mối quan hệ tốt
kĩ thuật khá vững
chịu được áp lực
tin học văn phòng
Mong muốn
Khu vực làm việc: Trà Vinh
Điện thoại
0339977459
Email
[email protected]
Ngày gửi hồ sơ
30/01/2023

Xem thêm

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Ngày 19-10-2023
Cử nhân
Ngày 12-10-2023
Đại Học
Ngày 07-10-2023
ĐẠI HỌC
Ngày 05-05-2023
Đại học Nuôi trồng thủy sản
Ngày 25-04-2023