Sản xuất tôm giống, nuôi tôm thương phẩm

Tên

Nguyễn Trung Trực

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại học nuôi trồng thủy sản
Quê quán
Đắk Lắk
Nơi làm việc
...
Kinh nghiệm
Không
Kỹ năng
Không
Mong muốn
Không
Điện thoại
0367971656
Email
ntrungtruc01667971656@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
21/01/2019

Xem thêm

Đại Học
Ngày 05-05-2019
Đại học nuôi trồng thủy sản (chưa có bằng)
Ngày 29-03-2019
Đại học nuôi trồng thủy sản
Ngày 21-01-2019
Đại Học
Ngày 07-12-2018
Đại học Chuyên ngành Đảm bảo chất lượng An toàn thực phẩm
Ngày 06-10-2018