Sản xuất tôm giống, nuôi tôm thương phẩm

Tên

Nguyễn Trung Trực

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại học nuôi trồng thủy sản
Quê quán
Đắk Lắk
Nơi làm việc
...
Kinh nghiệm
Không
Kỹ năng
Không
Mong muốn
Không
Điện thoại
0367971656
Email
ntrungtruc01667971656@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
21/01/2019

Xem thêm

Cao đẳng
Ngày 19-09-2019
Tốt nghiệp cao đẵng
Ngày 12-09-2019
Tốt Nghiệp Cao Đẳng
Ngày 11-09-2019
Cao Đẳng
Ngày 20-07-2019
Cao đẳng (chuẩn bị ra trường)
Ngày 06-06-2019