Sản xuất tôm giống, nuôi tôm thương phẩm

Tên

Nguyễn Trung Trực

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại học nuôi trồng thủy sản
Quê quán
Đắk Lắk
Nơi làm việc
...
Kinh nghiệm
Không
Kỹ năng
Không
Mong muốn
Không
Điện thoại
0367971656
Email
ntrungtruc01667971656@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
21/01/2019

Xem thêm

Nuôi trồng thủy sản - ĐH Nông Lâm Tp HCM
Ngày 15-11-2020
Cao đẳng
Ngày 25-09-2020
Đại Học
Ngày 26-07-2020
ĐH. Nuôi trồng thủy sản
Ngày 10-05-2020
Cao đẳng nuôi trồng thuỷ sản
Ngày 21-04-2020