Trưởng phòng, Phó giám đốc

Tên

Nguyễn Khánh Linh

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại Học
Quê quán
Cà Mau
Nơi làm việc
Miền tây
Kinh nghiệm
5 năm, gồm sale, kỹ thuật, R&D, phó phòng sản xuất, phó phòng chuyển giao công nghệ.
Kỹ năng
Quản lý nhân sự, phân tích thị trường, Định hướng chiến lược.
Mong muốn
Cùng định hướng phát triển, mang giá trị đến người nuôi tôm.
Điện thoại
0706930909
Email
nklinh2412@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
23/01/2020

Xem thêm

Nuôi trồng thủy sản - ĐH Nông Lâm Tp HCM
Ngày 15-11-2020
Cao đẳng
Ngày 25-09-2020
Đại Học
Ngày 26-07-2020
ĐH. Nuôi trồng thủy sản
Ngày 10-05-2020
Cao đẳng nuôi trồng thuỷ sản
Ngày 21-04-2020