Tuỳ chọn

Tên

Tống Thị Khánh Linh

Giới tính
Nữ
Bằng cấp
Cao đẳng
Quê quán
Đồng Nai
Nơi làm việc
Các tỉnh Đông Nam Bộ và miền tây
Kinh nghiệm
Dự kiến tốt nghiệp tháng 3/2021
Kỹ năng
Hoạt bát, hoà đồng
Mong muốn
Không hoạt động trong lĩnh vực sale
Điện thoại
0378530650
Email
khanhlinhtongthi@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
11/12/2020

Xem thêm

Cao đẳng
Ngày 11-12-2020
Kỹ sư
Ngày 19-10-2020
Cử nhân công nghệ sinh học
Ngày 04-09-2020
Sinh viên năm 4.
Ngày 31-08-2020
Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Ngày 10-07-2020