Kỹ thuật tôm

Trại tôm BiO 09 - T04

Công nhân

Thỏa thuận Tân Điền, Gò Công Đông, Tiền Giang xem
Việt Úc 05 - T04

Nhân viên Artemia

Thỏa thuận An Thạnh-Ninh Phước-Ninh Thuận xem
trungsoncorp 29 - T03

Kỹ thuật nuôi/ quản lý/ mới tốt nghiệp

Thỏa thuận Ấp Song Chinh, xã Bình Trị, H. Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang xem
TRUNG SƠN CORP 27 - T03

Kỹ sư nuôi tôm

Thỏa thuận Ấp Ngã tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang xem
HAVICO HT 26 - T03

nhân viên kỷ thuật nuôi vỗ tôm bố mẹ

Thỏa thuận Vĩnh tân - Tuy phong - Bình Thuận xem
Việt Úc 20 - T03

Nhân viên nuôi tôm Bố Mẹ tại Bình Thuận

Thỏa thuận Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận xem
ARTEMIA DIRECT 18 - T03

marketer

Thỏa thuận Office at home mode xem
Việt Úc 16 - T03

Nhân viên nuôi tôm thương phẩm tại Bình Định

8.000.000 Việt-Úc Phù Mỹ, Bình Định xem
TRUNG SON CORP. 16 - T03

Kỹ thuật nuôi

10.000.000 Kiên Lương, Kiên Giang xem
Việt Úc 12 - T03

nhân viên hỗ trợ kỹ thuật thị trường miền Trung-Bắc

10.000.000 khu vực miền Trung-Bắc( từ Bình Thuận đến Quảng Ninh) xem