Liên quan thủy sản

TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 08 - T08

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NAU / POST / TBM TẠI VIỆT - ÚC CÀ MAU

Thỏa thuận CÀ MAU xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 26 - T07

NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM VI SINH / PCR TẠI VIỆT - ÚC SÓC TRĂNG

Thỏa thuận SÓC TRĂNG xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 23 - T07

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TẢO TẠI VIỆT - ÚC BÌNH THUẬN

10.000.000 BÌNH THUẬN xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 13 - T07

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN TẠI VIỆT - ÚC NHÀ MÁT

Thỏa thuận Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 24 - T06

TỔ TRƯỞNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH TẠI NHÀ MÁY THỦY SẢN VIỆT ÚC

10.000.000 Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 07 - T06

PHÓ PHÒNG GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT - ÚC NHÀ MÁT

10.000.000 Bạc Liêu xem
Tép Bạc 25 - T05

Nhân viên Marketing

Thỏa thuận TP.HCM xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 18 - T05

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật thị trường tại Trà Vinh Nhân viên Artemia - sản xuất thương mại tại Việt - Úc Bạc Liêu

8.000.000 Bạc Liêu xem
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC 18 - T05

Nhân viên điều phối tại Việt - Úc Bạc Liêu

8.000.000 Bạc Liêu xem
Pearlfood Company 16 - T05

Giám Đốc Kinh Doanh Mảng Thủy Sản

Thỏa thuận TP.HCM xem