Bệnh thiếu Protein và Acid amine

Nguyên nhân

Protein là chất quan trọng để cá sinh trưởng và phát triển. Vì vậy trong các ao nuôi mật độ dày, thành phần Protein trong thức ăn không thấp hơn 40% để đảm bảo cho các sinh trưởng nếu ít hơn các sẽ chậm lớn. Thức ăn có 25% Protein, tốc độ tăng trọng của cá chỉ bằng 12,8% cá chho ăn thức ăn có 40% Protein. Nếu cho ăn chỉ 10% Protein cá không tăng trọng lượng.

Triệu chứng

Trong thức ăn của cá các acid amin không cân bằng hoặc hàm lượng protein quá nhiều không những lãng phí mà còn gây tác hại cho cơ thể.

Phân bố

Cá chép: Trong thức ăn thiếu nhiều acid amine và vitamine làm cho cơ thể cá mất khả năng điều tiết sự thăng bằng, cột sống bị cong, nghiêm trọng ảnh hưởng đến tế bào tổ chức gan và lá lách.

Đối với lươn, trong thức ăn không có Protein, cơ thể giảm trọng lượng rõ rệt, trong thức ăn protein chiếm 8,9% trọng lượng cơ thể sẽ giảm nhẹ. Nếu trọng lượng protein trên 13,4% trọng lượng cơ tể tăng. Nược lại tỷ lệ Protein trong thức ăn vượt quá 44,5% sự sinh trưởng và tích lũy đạm gần như không thay đổi và ở một mức độ nào đó có tác dụng trở ngại cho quá trình trao đổi chất.

Phòng trị
Tài liệu tham khảo
  1. Bùi Quang Tề, 2009. Bệnh Học Thủy Sản. Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản I
bởi