Quyết định 15617/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/07/2011: Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá tra (P.hypophthamus), tôm sú (P.monodon) và tôm chân trắng (P.vannamei)

Tác giả:

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày đăng: 25-11-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Quyết định 15617/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/07/2011: Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá tra (<i>P.hypophthamus</i>), tôm sú (<i>P.monodon</i>) và tôm chân trắng (<i>P.vannamei</i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 6MB | 713 | 14 | ltxuyen2010

Quyết định 15617/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/07/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá tra (P.hypophthamus), tôm sú (P.monodon) và tôm chân trắng (P.vannamei).

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm