Công văn 3442/TCTS-NTTS ngày 17 tháng 12 năm 2013 V/v thực hiện khung lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ năm 2014

Tác giả:

Tổng cục Thủy Sản

Ngày đăng: 19-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Công văn 3442/TCTS-NTTS ngày 17 tháng 12 năm 2013 V/v thực hiện khung lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ năm 2014
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.43MB | 633 | 6 | ltxuyen2010

Công văn 3442/TCTS-NTTS ngày 17 tháng 12 năm 2013 V/v thực hiện khung lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ năm 2014

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm