Quyết định số 671/QĐ-TCTS-KHTC ngày 5 tháng 12 năm 2013 Phê duyệt nghiệm thu nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Hòn Cau - Cà Ná

Tác giả:

Tổng cục Thủy Sản

Ngày đăng: 19-12-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Quyết định số 671/QĐ-TCTS-KHTC ngày 5 tháng 12 năm 2013 Phê duyệt nghiệm thu nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Hòn Cau - Cà Ná
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.7MB | 634 | 2 | ltxuyen2010

Quyết định số 671/QĐ-TCTS-KHTC ngày 5 tháng 12 năm 2013 Phê duyệt nghiệm thu nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Hòn Cau - Cà Ná

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm