Biosecure module system combined with biofloc technology in blue archipelago farm

Tác giả:

Nyan Taw and et all, 2011

Ngày đăng: 19-01-2014
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc, ltxuyen2010 edit
Biosecure module system combined with biofloc technology in blue archipelago farm
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
ppt 1.2MB | 1612 | 38 | nhloc

Blue Archipelago intensive shrimp farm, Arca Biru SDN, is located at Kedah, northwest of Kuala Lumpur. The farm was established in early 1990s for Penaeus monodon culture. However, the farm was faced with serious viral (WSSV) outbreaks. In early 2010, the farm was re-designed from pond base to biosecure module base system including two modules lined with HDPE. For the remaining modules, only pond dikes were lined. The farm was operated with minimum water exchange, semi-biofloc and biofloc technology. The main objective of the cycle was to have a bench-mark for future production cycles as such a number of commercial trials were tried. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm