Thông tư số: 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm

Tác giả:

Bộ NN và NT

Ngày đăng: 08-05-2015
Đóng góp bởi: duynhut
Thông tư số: 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.481MB | 997 | 9 | duynhut

Thông tư số: 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm