Khảo sát khía cạnh kinh tế - kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú thâm canh ở Giá Rai – Bạc Liêu

Tác giả:

Nguyễn Huỳnh Long

Ngày đăng: 21-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Khảo sát khía cạnh kinh tế - kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú thâm canh ở Giá Rai – Bạc Liêu
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.7MB | 1399 | 21 | nhloc

Diện tích ao nuôi trung bình của các hộ nuôi tôm sú là 0,37 ± 0,14 ha, thời vụ thả nuôi chủ yếu là 2 vụ/năm, thời gian cải tạo trung bình là 30 ± 12 ngày, nguồn giống chủ yếu từ Miền Trung và Bạc Liêu, kích cỡ thả giống là PL 13 ± 1,12 hệ số chuyển hóa thức ăn là 1,15 ± 0,08.

Năng suất trung bình đạt 5,74 ± 3,90 tấn/ha/vụ, chi phí đầu tư là 269,62 ± 81,62 (triệu đồng/ha/vụ), trong đó chi phí thức ăn 171,06 ± 73,06 (triệu đồng/ha/vụ) chiếm 59% trong tổng chi phí. Lợi nhuận trung bình trong một vụ đạt 616,13 ± 882,19 (triệu đồng/ha/vụ) với tỷ suất lợi nhuận 2,3 ± 2,45 trong đó có 20% hộ bị thua lỗ.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm