Khảo sát khía cạnh kinh tế - kỹ thuật mô hình nuôi tôm sú tại Vĩnh Châu – Sóc Trăng

Tác giả:

Trương Minh Hoàng

Ngày đăng: 24-11-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Khảo sát khía cạnh kinh tế - kỹ thuật mô hình nuôi tôm sú tại Vĩnh Châu – Sóc Trăng
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.1MB | 2341 | 56 | nhloc

Qua kết quả khảo sát cho thấy nghề nuôi tôm sú đang được phát triển mạnh ở huyện Vĩnh Châu – Sóc Trăng. Tổng diện tích nuôi tôm sú bình quân 0,29±0,06 ha/hộ. Tỷ lệ diện tích ao lắng và diện tích ao nuôi ở mô hình tôm sú 12±3%. Mùa vụ nuôi chủ yếu từ tháng 2 đến tháng 4 hằng năm. Năng suất bình quân của mô hình nuôi tôm sú là 3,09±1,15 tấn/ha/vụ. Tổng chi phí cho một vụ nuôi của mô hình nuôi tôm sú bình quân 326±105,3 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận trung bình của mô hình là 285,1±153,3 triệu đồng/ha/vụ và tỷ suất lợi nhuận 0,77±0,5%. Trong quá trình nuôi, nông hộ còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, chi phí nguyên nhiên liệu ngày càng tăng cao, giá tôm không ổn định. Cần đề ra các giải pháp để khắc phục, nâng cao chất lượng con giống, nâng cao trình độ kỹ thuật, nâng cấp hệ  thống  thủy lợi, hỗ  trợ  vốn cho người nuôi,…  nhằm phát triển mô hình nuôi tôm sú bền vững về lâu dài. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm