Khảo sát tình hình sử dụng thức ăn nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tác giả:

Dương Minh Tấn

Ngày đăng: 13-12-2015
Đóng góp bởi: Nguyễn Hữu Lộc
Khảo sát tình hình sử dụng thức ăn nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2.2MB | 1890 | 84 | nhloc

Kết quả khảo sát cho thấy, các hộ nuôi có diện tích nuôi trung bình là 8.017m2. Tuy mô hình nuôi TCX mới phát triển gần đây, nhưng kinh nghiệm nuôi trung bình của người nuôi khá lâu (4,1±1,8) năm, mật độ thả nuôi bình quân là 17 con/m2, kích cỡ thả giống trung bình là 90.367 con/kg, hệ số thức ăn dao động (0,8-1,9). Có tới 100% hộ sử dụng hoàn toàn TACN trong quá trình nuôi. Trong đó, TACN có 7 loại thức ăn khác nhau được các chủ hộ sử dụng. Thức ăn được hộ sử dụng nhiều nhất là thức ăn mang nhãn hiệu Nice (chiếm 60% số hộ khảo sát), kế đến là thức ăn Uni-president (chiếm 30%), thức ăn Grobest (chiếm 20%), thức ăn Scambi (chiếm 13,3%), thức ăn Temboy (chiếm 10%), thức ăn Mega chiếm (6,7 %), cargill (chiếm 3,3%). Chi phí thức ăn chiếm tỉ lệ cao nhất 73% trong tổng chi phí, chi phí giống chiếm 21%, chi phi phí thuốc 3%, chi phí cải tạo 2% và cuối chi phí khác 1%. Giá bình quân của mỗi loại thức ăn đều khác nhau, thức ăn có độ đạm cao thì giá thành cao, thức ăn có độ đạm thấp thì giá thành thấp. 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm