Bảo hiểm nông nghiệp - thủy sản

Tác giả:

Chính Phủ

Ngày đăng: 01-06-2018
Đóng góp bởi: TCTS
Bảo hiểm nông nghiệp - thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.48MB | 1461 | 10 | LELINH

Ngày 18/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm nông nghiệp (BHNN). Trong đó quy định mức hỗ trợ tối đa phí BHNN lên tới 90%. Trong đó đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ trong Nuôi trồng thủy sản gồm: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm