Luật thủy sản 2017

Tác giả:

Quốc hội Việt Nam

Ngày đăng: 12-03-2019
Đóng góp bởi: Cục Khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Luật thủy sản 2017
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
doc 0.3MB | 790 | 11 | LELINH

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Thủy sản.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Chương III
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Chương IV
KHAI THÁC THỦY SẢN 
Chương V
QUẢN LÝ TÀU CÁ, TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN, CẢNG CÁ, KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ
Chương VI
KIỂM NGƯ
Chương VII
MUA, BÁN, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN


"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm