Thành phần động vật phù du ở sông Cái Lớn huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Tác giả:

Trần Văn Phước, Trương Thị Bích Hồng, Lương Thị Mỹ Lụa

Ngày đăng: 17-02-2021
Đóng góp bởi:
Thành phần động vật phù du ở sông Cái Lớn huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 450MB | 1021 | 24 | Thuxoan

Tạp chí trình bày các đông vật phù du ở sông cái lớn, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.


"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm