Ảnh hưởng của thức ăn, nguồn gốc tôm mẹ đến sức sinh sản và chất lượng ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergil)

Tác giả:

Trần Thị Thanh Hiền và Nguyễn Thanh Phương

Ngày đăng: 06-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87, ltxuyen2010 edit
Ảnh hưởng của thức ăn, nguồn gốc tôm mẹ đến sức sinh sản và chất lượng ấu trùng tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenbergil</i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.14MB | 3221 | 74 | hieuqt

Thức ăn có vai trò rất quan trọng trong nuôi vỗ tôm bố mẹ phục vụ sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Thức ăn không những ảnh hưởng đến sự thành thục của tôm bố mẹ mà còn ảnh hưởng đến chất lượng ấu trùng (Das,1993). Đối với tôm biển đã có rất nhiều nghiên cứu về thức ăn cho tôm bố mẹ. Riêng tôm càng xanh, các nghiên cứu về thức ăn cho tôm bố mẹ còn rất hiếm. Nguồn tôm bố mẹ tự nhiên nhiều nên các trại giống có xu hướng thu gom tôm cái mang trứng đánh bắt trong tự nhiên cho đẻ. Hiện ở Việt Nam chưa có các nghiên cứu về thức ăn nuôi vỗ tôm càng xanh. Mặt khác, cùng với sự gia tăng nhu cầu về con giống, các nghiên cứu về thức ăn và ảnh hưởng của thức ăn trong quá trình nuôi vỗ tôm bố mẹ là rất cần thiết nhằm chủ động trong công tác sản xuất số lượng lớn tôm giống đáp ứng nhu cầu nuôi.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm