Giá Cá rô phi

Cá rô phi (tại ao) 30.000 /kg 14-05-21