Giá Cá rô phi

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá rô phi (tại ao) Cá rô phi (tại ao) 39.000 đ/kg 01-10-23