Giá Cá rô phi

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá rô phi (tại ao) Cá rô phi (tại ao) 33.500 đ/kg 07-05-22