Giá Cá rô phi

Cá rô phi (tại ao) 29.000 /kg 20-11-20