Giá Cá thát lát

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá thát lát còm Cá thát lát còm 44.000 /kg 11-08-21