Cá thát lát còm

Giá Cá thát lát còm

Cá thát lát còm giá: 43.000 đồng/kg, cập nhật ngày 18-05-2021, tăng 1.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá thát lát còm theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 18-05-2021 43.000 đ 1.000
Ngày 17-05-2021 42.000 đ -1.000 MIN
Ngày 14-05-2021 43.000 đ -1.000
Ngày 28-04-2021 44.000 đ -1.000
Ngày 26-04-2021 45.000 đ 1.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!