Giá Cá thát lát còm

Cá thát lát còm giá: 47.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-04-2019, giảm -3.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá thát lát còm theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-04-2019 47.000 đ -3.000
Ngày 17-04-2019 50.000 đ -20.000
Ngày 13-12-2018 70.000 đ -10.000
Ngày 22-10-2018 80.000 đ 10.000 MAX
Ngày 03-10-2018 70.000 đ 8.000
Ngày 17-08-2018 62.000 đ -1.000
Ngày 28-02-2018 63.000 đ 1.000
Ngày 30-01-2018 62.000 đ -1.000
Ngày 24-01-2018 63.000 đ 8.000
Ngày 04-01-2018 55.000 đ -5.000
Ngày 26-12-2017 60.000 đ 5.000
Ngày 24-11-2017 55.000 đ
Ngày 31-10-2017 55.000 đ 21.000
Ngày 13-07-2017 34.000 đ MIN
Ngày 11-07-2017 34.000 đ -4.000
Ngày 14-04-2017 38.000 đ -1.000
Ngày 06-03-2017 39.000 đ 0 --