Giá Cá thát lát còm

72.000 đồng/kg

Cá thát lát còm giá 72.000 đồng/kg cập nhật ngày 16-05-2023, đồng so với lần trước.

Cá thát lát hôm nay giá 85.000 đồng/kg loại Cá thát lát còm ghi nhận từ ngày 07-12-2022 bởi giacadongthap1 tại khu vực Đồng Tháp.

Cá thát lát còm

Biểu đồ thống kê giá Cá thát lát còm theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá thát lát còm

16/05/2023 72.000 đ hahuynhcairang
10/05/2023 72.000 đ 8.000 hahuynhcairang
21/04/2023 80.000 đ 5.000 hahuynhcairang
14/04/2023 85.000 đ 9.000 hahuynhcairang
15/03/2023 94.000 đ 2.000 hahuynhcairang
24/02/2023 92.000 đ 3.000 hahuynhcairang
16/02/2023 95.000 đ 5.000 hahuynhcairang
02/02/2023 90.000 đ 2.000 hahuynhcairang
11/01/2023 92.000 đ 2.000 hahuynhcairang
23/12/2022 90.000 đ 5.000 hahuynhcairang
12/12/2022 95.000 đ 10.000 hahuynhcairang
07/12/2022 85.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
05/10/2022 82.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
17/07/2022 80.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
27/05/2022 60.000 đ hieule11 Hậu Giang
13/04/2022 51.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
26/03/2022 52.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
11/03/2022 56.000 đ Hhnam89 An Giang
01/03/2022 55.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
22/02/2022 52.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
20/01/2022 49.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
11/01/2022 48.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
09/01/2022 47.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
02/01/2022 49.000 đ giacadongthap1 Hậu Giang
02/01/2022 9.000 đ giacadongthap1 Hậu Giang
02/01/2022 47.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
30/12/2021 49.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
27/12/2021 48.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
24/12/2021 53.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
20/12/2021 55.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
18/12/2021 52.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
14/12/2021 56.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
11/12/2021 52.000 đ hieule11 Đồng Tháp
11/12/2021 52.000 đ hieule11 Đồng Tháp
10/12/2021 50.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
09/12/2021 46.000 đ hieule11 Đồng Tháp
07/12/2021 45.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
03/12/2021 42.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
26/11/2021 41.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
24/11/2021 41.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
22/11/2021 40.500 đ giacadongthap1 Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!