Giá Cá thát lát còm

Cá thát lát còm giá: 45.000 đồng/kg, cập nhật ngày 27-10-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá thát lát còm theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 27-10-2020 45.000 đ
Ngày 21-10-2020 45.000 đ -500
Ngày 12-10-2020 45.500 đ
Ngày 07-10-2020 45.500 đ -500
Ngày 25-09-2020 46.000 đ 1.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!