Giá Cá thát lát còm

40.000 đồng/kg

Cá thát lát còm giá 40.000 đồng/kg cập nhật ngày 01-12-2021, đồng so với lần trước.

Cá thát lát hôm nay giá 42.000 đồng/kg loại Cá thát lát còm ghi nhận từ ngày 03-12-2021 bởi Huynhdang tại khu vực Đồng Tháp.

Cá thát lát còm

Biểu đồ thống kê giá Cá thát lát còm theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá thát lát còm

03/12/2021 42.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
01/12/2021 40.000 đ Tepbac
29/11/2021 40.000 đ Tepbac
27/11/2021 40.000 đ Tepbac
26/11/2021 41.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
25/11/2021 40.000 đ Tepbac
24/11/2021 41.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
22/11/2021 40.500 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
21/11/2021 40.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
20/11/2021 43.000 đ giacadongthap1 Hậu Giang
20/11/2021 41.000 đ giacadongthap1 An Giang
20/11/2021 40.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
20/11/2021 40.000 đ 1.000 Tepbac
19/11/2021 40.000 đ uttiger Đồng Tháp
17/11/2021 40.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
17/11/2021 39.000 đ Tepbac
16/11/2021 37.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
16/11/2021 39.000 đ Tepbac
15/11/2021 39.000 đ Tepbac
14/11/2021 37.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
13/11/2021 37.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
13/11/2021 39.000 đ Tepbac
12/11/2021 39.000 đ 1.000 Tepbac
12/11/2021 37.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
11/11/2021 40.000 đ Tepbac
10/11/2021 40.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
09/11/2021 39.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
09/11/2021 40.000 đ Tepbac
08/11/2021 39.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
08/11/2021 40.000 đ Tepbac
06/11/2021 40.000 đ Tepbac
05/11/2021 39.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
05/11/2021 40.000 đ 2.000 Tepbac
04/11/2021 39.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
04/11/2021 38.000 đ 1.000 Tepbac
03/11/2021 38.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
03/11/2021 37.000 đ 1.000 Tepbac
02/11/2021 38.000 đ 2.000 Tepbac
01/11/2021 36.000 đ 2.000 Tepbac
31/10/2021 36.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
30/10/2021 36.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
30/10/2021 34.000 đ 2.000 Tepbac
29/10/2021 36.000 đ 2.000 Tepbac
27/10/2021 38.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
26/10/2021 39.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
25/10/2021 38.000 đ 2.000 Tepbac
24/10/2021 38.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
24/10/2021 36.000 đ Tepbac
22/10/2021 39.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
22/10/2021 36.000 đ 2.000 Tepbac
21/10/2021 37.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
21/10/2021 38.000 đ 1.000 Tepbac
20/10/2021 39.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
20/10/2021 39.000 đ Tepbac
19/10/2021 39.000 đ 1.000 Tepbac
18/10/2021 40.000 đ 1.000 Tepbac
18/10/2021 41.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
16/10/2021 41.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
16/10/2021 41.000 đ Tepbac
14/10/2021 41.000 đ Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!