Giá Cá thát lát còm

62.000 đồng/kg

Cá thát lát còm giá 62.000 đồng/kg cập nhật ngày 10-06-2024, Giảm 2.000 đồng so với lần trước.

Cá thát lát còm

Biểu đồ thống kê giá Cá thát lát còm theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá thát lát còm

20:45:56 10-06-2024 62.000 đ 2.000 Tepbac
23:19:50 20-05-2024 64.000 đ 2.000 Tepbac
13:28:15 16-05-2024 62.000 đ 2.000 Tepbac
11:23:11 08-05-2024 64.000 đ Tepbac
10:13:41 06-05-2024 64.000 đ 1.000 Tepbac
09:33:45 16-04-2024 65.000 đ 1.000 Tepbac
15:19:37 12-04-2024 64.000 đ 1.000 Tepbac
09:47:39 10-04-2024 65.000 đ 1.000 Tepbac
02:52:51 18-03-2024 64.000 đ 19.000 Tepbac
23:39:14 13-03-2024 45.000 đ 22.000 Tepbac
01:37:49 12-03-2024 67.000 đ Tepbac
23:33:37 09-03-2024 67.000 đ 2.000 Tepbac
14:51:39 06-03-2024 69.000 đ 2.000 Tepbac
21:17:56 03-03-2024 71.000 đ Tepbac
20:33:00 02-03-2024 71.000 đ 2.000 Tepbac
12:00:33 29-02-2024 69.000 đ Tepbac
09:53:12 26-02-2024 69.000 đ 2.000 Tepbac
09:46:35 21-02-2024 71.000 đ Tepbac
14:12:08 01-02-2024 71.000 đ Tepbac
16:14:06 29-01-2024 71.000 đ 1.000 Tepbac
09:41:18 22-01-2024 70.000 đ 1.000 Tepbac
09:40:28 16-01-2024 71.000 đ 2.000 Tepbac
09:19:30 15-01-2024 73.000 đ 1.000 Tepbac
10:27:50 10-01-2024 72.000 đ 3.000 Tepbac
17:56:10 05-01-2024 75.000 đ 3.000 Tepbac
11:45:46 26-12-2023 72.000 đ 2.000 Tepbac
23:19:55 14-10-2023 70.000 đ 2.000 Tepbac
23:49:09 01-10-2023 72.000 đ 3.000 Tepbac
01:31:48 24-09-2023 69.000 đ 2.000 Tepbac
17:03:43 19-07-2023 67.000 đ 5.000 Tepbac
21:11:18 30-06-2023 67.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22:02:45 16-06-2023 68.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
21:46:21 16-05-2023 72.000 đ Tepbac
02:16:07 10-05-2023 72.000 đ 8.000 Tepbac
01:32:02 21-04-2023 80.000 đ 5.000 Tepbac
01:34:14 14-04-2023 85.000 đ 9.000 Tepbac
02:16:31 15-03-2023 94.000 đ 2.000 Tepbac
23:26:43 24-02-2023 92.000 đ 3.000 Tepbac
02:08:23 16-02-2023 95.000 đ 5.000 Tepbac
03:21:51 02-02-2023 90.000 đ 2.000 Tepbac
23:34:00 11-01-2023 92.000 đ 2.000 Tepbac
17:52:00 23-12-2022 90.000 đ 5.000 Tepbac
22:52:57 12-12-2022 95.000 đ 10.000 Tepbac
22:46:39 07-12-2022 85.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
22:39:47 30-11-2022 85.000 đ 5.000 Tepbac
22:18:36 24-11-2022 80.000 đ Tepbac
20:54:19 04-11-2022 80.000 đ 1.000 Tepbac
22:08:35 28-10-2022 81.000 đ 19.000 Tepbac
16:06:43 14-10-2022 100.000 đ 20.000 Tepbac
18:38:09 05-10-2022 82.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
17:57:30 27-09-2022 80.000 đ 2.000 Tepbac
23:34:22 17-07-2022 82.000 đ 14.000 Tepbac
23:32:01 17-07-2022 80.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
23:54:47 05-07-2022 68.000 đ Tepbac
23:05:01 26-06-2022 68.000 đ 17.000 Tepbac
16:58:52 27-05-2022 60.000 đ hieule11 Hậu Giang
23:51:47 19-04-2022 51.000 đ 2.000 Tepbac
19:57:34 13-04-2022 51.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
23:29:19 01-04-2022 49.000 đ 5.000 Tepbac
23:24:46 26-03-2022 52.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
23:51:53 14-03-2022 54.000 đ Tepbac
13:09:40 11-03-2022 56.000 đ Hhnam89 An Giang
21:41:05 04-03-2022 54.000 đ 3.000 Tepbac
22:16:28 01-03-2022 55.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
22:48:32 26-02-2022 51.000 đ Tepbac
20:41:54 22-02-2022 52.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
23:22:03 18-02-2022 51.000 đ Tepbac
22:31:25 16-02-2022 51.000 đ Tepbac
22:04:21 08-02-2022 51.000 đ Tepbac
23:40:04 28-01-2022 51.000 đ 5.000 Tepbac
22:47:41 22-01-2022 46.000 đ 5.000 Tepbac
23:18:46 20-01-2022 49.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
20:38:48 17-01-2022 51.000 đ Tepbac
23:36:19 12-01-2022 51.000 đ 4.000 Tepbac
23:11:15 11-01-2022 48.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
22:06:14 09-01-2022 47.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
23:31:11 07-01-2022 47.000 đ 2.000 Tepbac
16:29:11 03-01-2022 49.000 đ 2.000 Tepbac
16:58:31 02-01-2022 49.000 đ giacadongthap1 Hậu Giang
16:58:02 02-01-2022 9.000 đ giacadongthap1 Hậu Giang
16:57:49 02-01-2022 47.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
14:36:11 30-12-2021 49.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
14:28:42 30-12-2021 47.000 đ 1.000 Tepbac
23:37:32 27-12-2021 48.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
22:14:55 24-12-2021 53.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
23:29:41 22-12-2021 48.000 đ 6.000 Tepbac
17:02:39 21-12-2021 54.000 đ Tepbac
19:30:36 20-12-2021 55.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
22:54:17 18-12-2021 52.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
18:56:03 17-12-2021 54.000 đ 2.000 Tepbac
19:06:24 14-12-2021 56.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
21:00:43 12-12-2021 56.000 đ 2.000 Tepbac
23:23:54 11-12-2021 58.000 đ 8.000 Tepbac
11:27:13 11-12-2021 52.000 đ hieule11 Đồng Tháp
11:24:53 11-12-2021 52.000 đ hieule11 Đồng Tháp
22:42:23 10-12-2021 50.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
23:47:21 09-12-2021 50.000 đ 7.000 Tepbac
08:29:09 09-12-2021 46.000 đ hieule11 Đồng Tháp
23:55:26 07-12-2021 45.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
02:36:44 06-12-2021 43.000 đ 3.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!