Giá Cá thát lát còm

51.000 đồng/kg

Cá thát lát còm giá 51.000 đồng/kg cập nhật ngày 19-04-2022, tăng 2.000 đồng so với lần trước.

Cá thát lát hôm nay giá 51.000 đồng/kg loại Cá thát lát còm ghi nhận từ ngày 13-04-2022 bởi giacadongthap1 tại khu vực Đồng Tháp.

Cá thát lát còm

Biểu đồ thống kê giá Cá thát lát còm theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá thát lát còm

19/04/2022 51.000 đ 2.000 Tepbac
13/04/2022 51.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
01/04/2022 49.000 đ 5.000 Tepbac
26/03/2022 52.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
14/03/2022 54.000 đ Tepbac
11/03/2022 56.000 đ Hhnam89 An Giang
04/03/2022 54.000 đ 3.000 Tepbac
01/03/2022 55.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
26/02/2022 51.000 đ Tepbac
22/02/2022 52.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
18/02/2022 51.000 đ Tepbac
16/02/2022 51.000 đ Tepbac
08/02/2022 51.000 đ Tepbac
28/01/2022 51.000 đ 5.000 Tepbac
22/01/2022 46.000 đ 5.000 Tepbac
20/01/2022 49.000 đ lelinhocbuou Đồng Tháp
17/01/2022 51.000 đ Tepbac
12/01/2022 51.000 đ 4.000 Tepbac
11/01/2022 48.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
09/01/2022 47.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
07/01/2022 47.000 đ 2.000 Tepbac
03/01/2022 49.000 đ 2.000 Tepbac
02/01/2022 49.000 đ giacadongthap1 Hậu Giang
02/01/2022 9.000 đ giacadongthap1 Hậu Giang
02/01/2022 47.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
30/12/2021 49.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
30/12/2021 47.000 đ 1.000 Tepbac
27/12/2021 48.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
24/12/2021 53.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
22/12/2021 48.000 đ 6.000 Tepbac
21/12/2021 54.000 đ Tepbac
20/12/2021 55.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
18/12/2021 52.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
17/12/2021 54.000 đ 2.000 Tepbac
14/12/2021 56.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
12/12/2021 56.000 đ 2.000 Tepbac
11/12/2021 58.000 đ 8.000 Tepbac
11/12/2021 52.000 đ hieule11 Đồng Tháp
11/12/2021 52.000.000 đ hieule11 Đồng Tháp
10/12/2021 50.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
09/12/2021 50.000 đ 7.000 Tepbac
09/12/2021 46.000.000 đ hieule11 Đồng Tháp
07/12/2021 45.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
06/12/2021 43.000 đ 3.000 Tepbac
03/12/2021 42.000 đ Huynhdang Đồng Tháp
01/12/2021 40.000 đ Tepbac
29/11/2021 40.000 đ Tepbac
26/11/2021 41.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
24/11/2021 41.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
22/11/2021 40.500 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
21/11/2021 40.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp
20/11/2021 43.000 đ giacadongthap1 Hậu Giang
20/11/2021 41.000 đ giacadongthap1 An Giang
20/11/2021 40.000 đ giacadongthap1 Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!