Giá Cá thát lát còm

Cá thát lát còm giá: 49.000 đồng/kg, cập nhật ngày 03-08-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá thát lát còm theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 03-08-2020 49.000 đ
Ngày 22-07-2020 49.000 đ 2.000
Ngày 24-04-2019 47.000 đ -3.000
Ngày 17-04-2019 50.000 đ -20.000
Ngày 13-12-2018 70.000 đ -10.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!