Giá Cá thát lát còm

Cá thát lát còm giá: 50.000 đồng/kg, cập nhật ngày 14-01-2021, tăng 2.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá thát lát còm theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 14-01-2021 50.000 đ 2.000
Ngày 13-01-2021 48.000 đ
Ngày 12-01-2021 48.000 đ 1.000
Ngày 11-01-2021 47.000 đ -3.000
Ngày 05-01-2021 50.000 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!