Giá Cá thát lát

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá thát lát còm Cá thát lát còm 36.000 /kg 22-10-21