Tôm càng xanh tại ao

Giá Tôm càng xanh tại ao

Tôm càng xanh tại ao giá: 170.000 đồng/kg, cập nhật ngày 05-04-2021, tăng 5.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 05-04-2021 170.000 đ 5.000
Ngày 31-03-2021 165.000 đ -5.000
Ngày 24-03-2021 170.000 đ 20.000
Ngày 09-03-2021 150.000 đ -20.000 MIN
Ngày 29-01-2021 170.000 đ -40.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!