Giá Tôm sú

LOẠI GIÁ ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Tôm sú Post 12 Tôm sú Post 12 145 đ/con 15-03-23
Tôm sú Post 15 Tôm sú Post 15 120 đ/con 06-12-21
Tôm sú Post 15 sạch bệnh Tôm sú Post 15 sạch bệnh 161 đ/con 24-06-16