Giá Tôm sú Post 15 sạch bệnh

Tôm sú hôm nay giá 145 đồng/con loại Tôm sú Post 15 sạch bệnh ghi nhận từ ngày 25-03-2022 bởi Yenduy tại khu vực Bạc Liêu.

Tôm sú Post 15 sạch bệnh

Biểu đồ thống kê giá Tôm sú Post 15 sạch bệnh theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm sú Post 15 sạch bệnh

22:26:13 25-03-2022 145 đ Yenduy Bạc Liêu
06:07:41 24-06-2016 161 đ Tepbac
13:18:59 10-06-2016 161 đ 1 Tepbac
19:17:51 06-04-2016 160 đ 15 Tepbac
14:01:44 01-10-2015 145 đ Tepbac
07:47:13 15-08-2015 145 đ Tepbac
19:54:51 15-06-2015 145 đ Tepbac
09:16:17 31-05-2015 145 đ 5 Tepbac
22:36:35 06-05-2015 150 đ 10 Tepbac
12:47:11 05-05-2014 140 đ 15 Tepbac
22:53:48 13-04-2014 125 đ Tepbac
10:54:54 01-04-2014 125 đ 5 Tepbac
11:42:50 26-02-2014 120 đ Tepbac
19:30:18 09-02-2014 120 đ Tepbac
21:31:02 19-01-2014 120 đ Tepbac
06:59:19 31-12-2013 120 đ Tepbac
08:19:18 27-11-2013 120 đ Tepbac
09:50:49 10-11-2013 120 đ Tepbac
22:30:19 30-10-2013 120 đ Tepbac
18:39:46 13-10-2013 120 đ Tepbac
18:57:11 02-10-2013 120 đ Tepbac
20:04:48 11-09-2013 120 đ Tepbac
09:18:37 07-03-2013 120 đ 45 Tepbac
10:37:43 04-06-2012 75 đ 5 Tepbac
09:48:59 06-03-2012 80 đ 80 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!