Giá Cá kèo tại chợ (40 con/kg)

Cá kèo tại chợ (40 con/kg) giá: 85.000 đồng/kg, cập nhật ngày 30-01-2018, giảm -5.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá kèo tại chợ (40 con/kg) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 30-01-2018 85.000 đ -5.000
Ngày 23-01-2018 90.000 đ -1.000
Ngày 15-08-2015 91.000 đ -1.000
Ngày 06-05-2015 92.000 đ 2.000
Ngày 01-04-2014 90.000 đ
Ngày 26-02-2014 90.000 đ
Ngày 09-02-2014 90.000 đ
Ngày 19-01-2014 90.000 đ
Ngày 31-12-2013 90.000 đ
Ngày 10-11-2013 90.000 đ
Ngày 30-10-2013 90.000 đ
Ngày 13-10-2013 90.000 đ
Ngày 02-10-2013 90.000 đ
Ngày 11-09-2013 90.000 đ
Ngày 21-08-2013 90.000 đ
Ngày 04-08-2013 90.000 đ -5.000
Ngày 27-05-2012 95.000 đ 20.000 MAX
Ngày 09-03-2012 75.000 đ 0 MIN