Giá Cá lóc nuôi tại chợ

Cá lóc nuôi tại chợ giá: 50.000 đồng/kg, cập nhật ngày 03-02-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá lóc nuôi tại chợ theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 03-02-2020 50.000 đ
Ngày 11-01-2019 50.000 đ 3.000
Ngày 22-05-2018 47.000 đ -3.000
Ngày 29-01-2018 50.000 đ 4.000
Ngày 23-01-2018 46.000 đ -4.000
Ngày 04-01-2018 50.000 đ 5.000
Ngày 24-11-2017 45.000 đ
Ngày 31-10-2017 45.000 đ -12.000
Ngày 06-04-2016 57.000 đ 7.000
Ngày 12-03-2016 50.000 đ 5.000
Ngày 01-10-2015 45.000 đ 8.000
Ngày 06-05-2015 37.000 đ -1.000 MIN
Ngày 01-04-2014 38.000 đ -10.000
Ngày 09-02-2014 48.000 đ 8.000
Ngày 19-01-2014 40.000 đ -5.000
Ngày 31-12-2013 45.000 đ -2.000
Ngày 10-11-2013 47.000 đ
Ngày 30-10-2013 47.000 đ
Ngày 13-10-2013 47.000 đ -3.000
Ngày 02-10-2013 50.000 đ
Ngày 28-09-2013 50.000 đ -15.000
Ngày 11-09-2013 65.000 đ MAX
Ngày 21-08-2013 65.000 đ
Ngày 04-08-2013 65.000 đ 10.000
Ngày 05-07-2013 55.000 đ
Ngày 15-06-2013 55.000 đ -5.000
Ngày 21-03-2012 60.000 đ 2.000
Ngày 09-03-2012 58.000 đ 0 --