Giá Cá tra giống 2,0 cm

Cá tra hôm nay giá 100.000 đồng/con loại Cá tra giống 2,0 cm ghi nhận từ ngày 24-12-2021 bởi trinhhuy tại khu vực Long An.

Cá tra giống 2,0 cm

Biểu đồ thống kê giá Cá tra giống 2,0 cm theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá tra giống 2,0 cm

21:56:27 24-12-2021 100.000 đ trinhhuy Long An
17:09:50 24-03-2020 700 đ 1.300 Tepbac
10:53:14 30-10-2018 2.000 đ 700 Tepbac
10:32:46 20-04-2017 1.300 đ 90 Tepbac
06:06:45 24-06-2016 1.210 đ 10 Tepbac
19:16:53 06-04-2016 1.200 đ 100 Tepbac
14:00:24 01-10-2015 1.100 đ 10 Tepbac
07:46:26 15-08-2015 1.110 đ 10 Tepbac
19:53:43 15-06-2015 1.100 đ Tepbac
09:15:22 31-05-2015 1.100 đ Tepbac
22:35:43 06-05-2015 1.100 đ 50 Tepbac
22:03:04 20-05-2014 1.150 đ Tepbac
12:45:03 05-05-2014 1.150 đ Tepbac
23:31:21 18-04-2014 1.150 đ Tepbac
22:51:20 13-04-2014 1.150 đ Tepbac
10:52:15 01-04-2014 1.150 đ 100 Tepbac
11:41:51 26-02-2014 1.050 đ Tepbac
19:28:45 09-02-2014 1.050 đ 400 Tepbac
21:29:49 19-01-2014 650 đ Tepbac
06:58:25 31-12-2013 650 đ Tepbac
08:18:26 27-11-2013 650 đ Tepbac
09:49:43 10-11-2013 650 đ Tepbac
22:29:16 30-10-2013 650 đ Tepbac
18:38:51 13-10-2013 650 đ Tepbac
18:55:55 02-10-2013 650 đ Tepbac
19:43:49 11-09-2013 650 đ Tepbac
09:36:07 04-08-2013 650 đ 30 Tepbac
14:33:41 09-07-2013 680 đ 120 Tepbac
09:22:18 15-06-2013 800 đ Tepbac
09:37:53 21-03-2013 800 đ 130 Tepbac
09:16:16 07-03-2013 930 đ 20 Tepbac
20:49:50 09-01-2013 950 đ Tepbac
11:03:03 24-12-2012 950 đ 350 Tepbac
08:48:40 29-06-2012 600 đ 500 Tepbac
00:08:36 19-05-2012 1.100 đ 850 Tepbac
11:51:21 05-03-2012 1.950 đ 1.950 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!