Giá Cá tra

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY NGUỒN
Cá tra bột Cá tra bột 2 /con 17-11-21
Cá tra giống 1,0 cm Cá tra giống 1,0 cm 160 /con 24-03-20
Cá tra giống 1,5 cm Cá tra giống 1,5 cm 280 /con 24-03-20
Cá tra giống 2,0 cm Cá tra giống 2,0 cm 700 /con 24-03-20
Cá tra giống loại 30-35 con/kg Cá tra giống loại 30-35 con/kg 28.000 /kg 20-11-21