Giá Cá tra bột

2 đồng/con

Cá tra bột giá 2 đồng/con cập nhật ngày 07-01-2022, đồng so với lần trước.

Cá tra hôm nay giá 2 đồng/con loại Cá tra bột ghi nhận từ ngày 11-01-2022 bởi trinhhuy tại khu vực Long An.

Cá tra bột

Biểu đồ thống kê giá Cá tra bột theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá tra bột

11/01/2022 2 đ trinhhuy Long An
07/01/2022 2 đ Tepbac
03/01/2022 2 đ 1 Tepbac
02/01/2022 2 đ trinhhuy Đồng Tháp
27/12/2021 2 đ trinhhuy Long An
24/12/2021 2 đ trinhhuy Long An
22/12/2021 1 đ Tepbac
21/12/2021 1 đ Tepbac
14/12/2021 11 đ trinhhuy Long An
12/12/2021 1 đ Tepbac
11/12/2021 1 đ Tepbac
09/12/2021 1 đ Tepbac
08/12/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
06/12/2021 1 đ 1 Tepbac
04/12/2021 1 đ trinhhuy Long An
03/12/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
28/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
22/11/2021 1 đ trinhhuy Long An
20/11/2021 1 đ trinhhuy Long An
19/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
17/11/2021 1 đ trinhhuy Long An
17/11/2021 2 đ 1 Tepbac
16/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
16/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
16/11/2021 1 đ Tepbac
14/11/2021 1 đ trinhhuy Long An
13/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
12/11/2021 1 đ Tepbac
12/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
11/11/2021 1 đ Tepbac
10/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
09/11/2021 1 đ trinhhuy Long An
08/11/2021 1 đ trinhhuy Long An
06/11/2021 1 đ Tepbac
05/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
03/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
01/11/2021 1 đ Tepbac
31/10/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
30/10/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
29/10/2021 1 đ Tepbac
27/10/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
26/10/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
24/10/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
24/10/2021 1 đ Tepbac
22/10/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
21/10/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
21/10/2021 1 đ Tepbac
20/10/2021 1 đ Tepbac
19/10/2021 1 đ Tepbac
16/10/2021 1 đ Tepbac
13/10/2021 1 đ Tepbac
09/10/2021 1 đ Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!