Giá Cá tra bột

2 đồng/con

Cá tra bột giá 2 đồng/con cập nhật ngày 12-12-2022, đồng so với lần trước.

Cá tra hôm nay giá 2 đồng/con loại Cá tra bột ghi nhận từ ngày 24-04-2022 bởi trinhhuy tại khu vực Đồng Nai.

Cá tra bột

Biểu đồ thống kê giá Cá tra bột theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá tra bột

12/12/2022 2 đ Tepbac
30/11/2022 2 đ Tepbac
04/11/2022 2 đ Tepbac
28/10/2022 2 đ Tepbac
24/04/2022 2 đ trinhhuy Đồng Nai
17/04/2022 2 đ trinhhuy Đồng Tháp
27/03/2022 2 đ trinhhuy Đồng Tháp
20/01/2022 2 đ trinhhuy Đồng Tháp
18/01/2022 2 đ trinhhuy Long An
11/01/2022 2 đ trinhhuy Long An
02/01/2022 2 đ trinhhuy Đồng Tháp
27/12/2021 2 đ trinhhuy Long An
24/12/2021 2 đ trinhhuy Long An
14/12/2021 11 đ trinhhuy Long An
08/12/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
04/12/2021 1 đ trinhhuy Long An
03/12/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
28/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
22/11/2021 1 đ trinhhuy Long An
20/11/2021 1 đ trinhhuy Long An
19/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
17/11/2021 1 đ trinhhuy Long An
16/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
16/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
14/11/2021 1 đ trinhhuy Long An
13/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
12/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
10/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
09/11/2021 1 đ trinhhuy Long An
08/11/2021 1 đ trinhhuy Long An
05/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
03/11/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
31/10/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
30/10/2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!