Giá Cá tra bột

1 đồng/con

Cá tra bột giá 1 đồng/con cập nhật ngày 06-05-2024, Bình ổn giá so với lần trước.

Cá tra bột

Biểu đồ thống kê giá Cá tra bột theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá tra bột

10:14:53 06-05-2024 1 đ Tepbac
09:42:47 16-01-2024 1 đ Tepbac
17:53:15 05-01-2024 1 đ Tepbac
11:44:16 26-12-2023 1 đ Tepbac
23:16:56 14-10-2023 1 đ Tepbac
23:53:28 01-10-2023 1 đ 1 Tepbac
01:35:56 24-09-2023 2 đ Tepbac
17:01:25 19-07-2023 2 đ Tepbac
22:48:04 12-12-2022 2 đ Tepbac
22:38:20 30-11-2022 2 đ Tepbac
20:51:45 04-11-2022 2 đ Tepbac
22:09:22 28-10-2022 2 đ Tepbac
23:48:08 24-04-2022 2 đ trinhhuy Đồng Nai
23:54:23 19-04-2022 2 đ Tepbac
23:32:47 17-04-2022 2 đ trinhhuy Đồng Tháp
23:29:28 01-04-2022 2 đ Tepbac
22:57:50 27-03-2022 2 đ trinhhuy Đồng Tháp
21:41:17 04-03-2022 2 đ Tepbac
22:35:25 16-02-2022 2 đ Tepbac
23:39:40 28-01-2022 2 đ Tepbac
22:48:41 22-01-2022 2 đ Tepbac
23:31:29 20-01-2022 2 đ trinhhuy Đồng Tháp
22:52:05 18-01-2022 2 đ trinhhuy Long An
23:06:52 11-01-2022 2 đ trinhhuy Long An
23:33:31 07-01-2022 2 đ Tepbac
14:59:12 03-01-2022 2 đ 1 Tepbac
16:18:26 02-01-2022 2 đ trinhhuy Đồng Tháp
23:35:33 27-12-2021 2 đ trinhhuy Long An
21:56:11 24-12-2021 2 đ trinhhuy Long An
23:28:40 22-12-2021 1 đ Tepbac
17:11:20 21-12-2021 1 đ Tepbac
19:02:09 14-12-2021 11 đ trinhhuy Long An
21:01:46 12-12-2021 1 đ Tepbac
23:22:19 11-12-2021 1 đ Tepbac
23:41:50 09-12-2021 1 đ Tepbac
20:11:18 08-12-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
02:36:27 06-12-2021 1 đ 1 Tepbac
23:39:04 04-12-2021 1 đ trinhhuy Long An
23:29:19 03-12-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
22:37:06 28-11-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
20:04:00 22-11-2021 1 đ trinhhuy Long An
23:45:05 20-11-2021 1 đ trinhhuy Long An
20:00:50 19-11-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
20:23:42 17-11-2021 1 đ trinhhuy Long An
17:21:59 17-11-2021 2 đ 1 Tepbac
23:37:35 16-11-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
23:32:59 16-11-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
23:12:30 16-11-2021 1 đ Tepbac
16:46:12 14-11-2021 1 đ trinhhuy Long An
22:04:43 13-11-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
23:13:51 12-11-2021 1 đ Tepbac
22:56:55 12-11-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
17:01:25 11-11-2021 1 đ Tepbac
23:58:04 10-11-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
23:12:14 09-11-2021 1 đ trinhhuy Long An
19:57:21 08-11-2021 1 đ trinhhuy Long An
21:48:39 06-11-2021 1 đ Tepbac
21:47:02 05-11-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
19:40:36 03-11-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
21:47:50 01-11-2021 1 đ Tepbac
20:42:08 31-10-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
22:15:44 30-10-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
08:45:01 29-10-2021 1 đ Tepbac
19:39:44 27-10-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
21:48:54 26-10-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
21:23:05 24-10-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
18:34:19 24-10-2021 1 đ Tepbac
21:16:03 22-10-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
22:43:19 21-10-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
21:37:09 21-10-2021 1 đ Tepbac
21:25:21 20-10-2021 1 đ trinhhuy Long An
20:30:59 20-10-2021 1 đ Tepbac
16:44:56 19-10-2021 1 đ Tepbac
20:00:38 18-10-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
22:47:55 16-10-2021 2 đ trinhhuy Đồng Tháp
21:38:47 16-10-2021 1 đ Tepbac
21:48:02 15-10-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
22:51:37 13-10-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
22:05:01 13-10-2021 1 đ Tepbac
23:18:25 12-10-2021 1 đ trinhhuy Long An
22:47:16 10-10-2021 1 đ trinhhuy Đồng Tháp
21:59:27 09-10-2021 1 đ Tepbac
17:08:37 24-03-2020 1 đ 1 Tepbac
14:05:30 24-10-2018 2 đ 1 Tepbac
09:11:46 08-06-2018 1 đ 3 Tepbac
11:40:21 23-11-2017 4 đ 1 Tepbac
10:53:14 23-03-2017 3 đ Tepbac
10:52:12 23-03-2017 3 đ 1 Tepbac
13:03:46 06-03-2017 2 đ Tepbac
06:06:09 24-06-2016 2 đ Tepbac
19:14:18 06-04-2016 2 đ 1 Tepbac
13:59:46 01-10-2015 1 đ Tepbac
13:59:45 01-10-2015 1 đ Tepbac
07:45:53 15-08-2015 1 đ Tepbac
19:53:07 15-06-2015 1 đ Tepbac
09:14:09 31-05-2015 1 đ Tepbac
22:33:06 06-05-2015 1 đ 1 Tepbac
22:01:41 20-05-2014 2 đ Tepbac
12:42:07 05-05-2014 2 đ Tepbac
23:28:54 18-04-2014 2 đ Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!