Giá Mực ống (17-24 con/kg)

Mực ống (17-24 con/kg) giá: 180.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-06-2016, giảm -2.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Mực ống (17-24 con/kg) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-06-2016 180.000 đ -2.000
Ngày 06-04-2016 182.000 đ 2.000 MAX
Ngày 01-10-2015 180.000 đ 5.000
Ngày 15-08-2015 175.000 đ 5.000
Ngày 06-05-2015 170.000 đ 5.000
Ngày 01-04-2014 165.000 đ 1.000
Ngày 26-02-2014 164.000 đ -290
Ngày 09-02-2014 164.290 đ
Ngày 19-01-2014 164.290 đ
Ngày 31-12-2013 164.290 đ 14.290
Ngày 10-11-2013 150.000 đ MIN
Ngày 02-11-2013 150.000 đ 0 --