Giá Mực ống (17-24 con/kg)

130.000 đồng/kg

Mực ống (17-24 con/kg) giá 130.000 đồng/kg cập nhật ngày 08-05-2024, Giảm 20.000 đồng so với lần trước.

Mực ống (17-24 con/kg)

Biểu đồ thống kê giá Mực ống (17-24 con/kg) theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Mực ống (17-24 con/kg)

11:50:39 08-05-2024 130.000 đ 20.000 Tepbac
14:56:58 06-03-2024 150.000 đ 30.000 Tepbac
09:46:43 22-01-2024 180.000 đ 40.000 Tepbac
17:58:23 05-01-2024 140.000 đ 20.000 Tepbac
01:33:36 24-09-2023 160.000 đ 20.000 Tepbac
21:14:37 30-06-2023 120.000 đ nguyennhandt Khánh Hòa
23:17:59 24-02-2023 180.000 đ 30.000 Tepbac
02:02:38 16-02-2023 210.000 đ 50.000 Tepbac
23:42:21 11-01-2023 160.000 đ 10.000 Tepbac
17:55:06 23-12-2022 150.000 đ Tepbac
18:01:00 27-09-2022 150.000 đ 50.000 Tepbac
14:01:48 16-04-2021 100.000 đ 80.000 Tepbac
17:24:44 27-01-2021 180.000 đ 20.000 Tepbac
16:40:09 21-12-2020 160.000 đ 20.000 Tepbac
06:13:03 24-06-2016 180.000 đ 2.000 Tepbac
19:07:27 06-04-2016 182.000 đ 2.000 Tepbac
14:14:05 01-10-2015 180.000 đ 5.000 Tepbac
07:55:42 15-08-2015 175.000 đ 5.000 Tepbac
22:40:17 06-05-2015 170.000 đ 5.000 Tepbac
11:08:51 01-04-2014 165.000 đ 1.000 Tepbac
11:49:26 26-02-2014 164.000 đ 290 Tepbac
19:46:55 09-02-2014 164.290 đ Tepbac
21:42:31 19-01-2014 164.290 đ Tepbac
06:51:05 31-12-2013 164.290 đ 14.290 Tepbac
10:08:45 10-11-2013 150.000 đ Tepbac
18:14:23 02-11-2013 150.000 đ 150.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!