Giá Mực ống (17-24 con/kg)

Mực ống (17-24 con/kg) giá: 180.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-06-2016, giảm -2.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Mực ống (17-24 con/kg) theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-06-2016 180.000 đ -2.000
Ngày 06-04-2016 182.000 đ 2.000 MAX
Ngày 01-10-2015 180.000 đ 5.000
Ngày 15-08-2015 175.000 đ 5.000
Ngày 06-05-2015 170.000 đ 5.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!