Nguyễn Nhân

Nguyễn Nhân

Điện thoại : 0932 910 45

Địa chỉ : Đồng Tháp

Thu mua tại ao cá Tra, Basa, Điêu hồng, Lóc, Trê vàng, Lươn,...

Bảng giá từ Nguyễn Nhân

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá điêu hồng tại ao 36.000 /kg 24-10-2021
Cá lóc nuôi tại ao 38.000 /kg 24-10-2021
Cá tra giống loại 30-35 con/kg 28.000 /kg 20-11-2021
Cá tra tại ao 22.000 /kg 28-11-2021