Nguyễn Nhân

Nguyễn Nhân

Điện thoại : 0932 910 45

Địa chỉ : Đồng Tháp

Thu mua tại ao cá Tra, Basa, Điêu hồng, Lóc, Trê vàng, Lươn,...

Bảng giá từ Nguyễn Nhân

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá điêu hồng tại ao 36.000 /kg 24-10-2021
Cá lóc nuôi tại ao 38.000 /kg 24-10-2021
Tôm sú 30 con (ao) 52.000 /kg 23-03-2022
Cá tra giống loại 30-35 con/kg 43.000 /kg 13-11-2022
Cá tra tại ao 30.000 /kg 24-03-2023
Cá tra mỡ vàng 16.000 /kg 24-03-2023