Nguyễn Nhân

Nguyễn Nhân

Điện thoại : 0932 910 45

Địa chỉ : Đồng Tháp

Thu mua tại ao cá Tra, Basa, Điêu hồng, Lóc, Trê vàng, Lươn,...

Bảng giá từ Nguyễn Nhân

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm sú 30 con (ao) 52.000 /kg 23-03-2022
Cá tra mỡ vàng 16.000 /kg 24-03-2023
Cá rô phi (tại ao) 36.000 /kg 16-06-2023
Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại 140.000 /kg 30-06-2023
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 180.000 /kg 30-06-2023
Ếch (tại trại) 38.000 /kg 30-06-2023
Cá rô tại ao 33.000 /kg 30-06-2023
Cá thát lát còm 67.000 /kg 30-06-2023
Cá sặc rằn tại ao 47.000 /kg 30-06-2023
Cá tra giống loại 30-35 con/kg 27.000 /kg 30-06-2023
Cá tra tại ao 26.500 /kg 30-06-2023
Cá điêu hồng tại ao 46.000 /kg 30-06-2023
Cá lóc nuôi tại ao 53.000 /kg 30-06-2023
Mực ống (17-24 con/kg) 120.000 /kg 30-06-2023
Tôm hùm tại bè 1.700.000 /kg 30-06-2023
Cá chẽm tại ao 1kg/con 180.000 /kg 30-06-2023
Cá mú loại 1 con/kg 260.000 /kg 30-06-2023