Giá Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg

140.000 đồng/kg

Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg giá 140.000 đồng/kg cập nhật ngày 01-12-2021, đồng so với lần trước.

Tôm càng xanh hôm nay giá 160.000 đồng/kg loại Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg ghi nhận từ ngày 23-07-2021 bởi lhh.dev.97 tại khu vực Bạc Liêu.

ko
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg

01/12/2021 140.000 đ Tepbac
29/11/2021 140.000 đ Tepbac
27/11/2021 140.000 đ 10.000 Tepbac
25/11/2021 130.000 đ 10.000 Tepbac
20/11/2021 120.000 đ Tepbac
17/11/2021 120.000 đ Tepbac
16/11/2021 120.000 đ 5.000 Tepbac
15/11/2021 115.000 đ 10.000 Tepbac
13/11/2021 105.000 đ 5.000 Tepbac
12/11/2021 100.000 đ 5.000 Tepbac
11/11/2021 105.000 đ Tepbac
09/11/2021 105.000 đ 5.000 Tepbac
08/11/2021 100.000 đ 5.000 Tepbac
06/11/2021 105.000 đ Tepbac
05/11/2021 105.000 đ Tepbac
04/11/2021 105.000 đ 15.000 Tepbac
03/11/2021 120.000 đ Tepbac
02/11/2021 120.000 đ Tepbac
01/11/2021 120.000 đ 10.000 Tepbac
30/10/2021 110.000 đ 10.000 Tepbac
29/10/2021 120.000 đ 10.000 Tepbac
25/10/2021 110.000 đ Tepbac
24/10/2021 110.000 đ 5.000 Tepbac
21/10/2021 105.000 đ Tepbac
20/10/2021 105.000 đ Tepbac
19/10/2021 105.000 đ Tepbac
16/10/2021 105.000 đ 10.000 Tepbac
14/10/2021 115.000 đ Tepbac
13/10/2021 115.000 đ 5.000 Tepbac
12/10/2021 110.000 đ Tepbac
23/07/2021 160.000 đ lhh.dev.97 Bạc Liêu ko
17/07/2021 150.000 đ lhh.dev.97 Bạc Liêu test

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!