Giá Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg

Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg giá: 220.000 đồng/kg, cập nhật ngày 27-11-2018, tăng 20.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 27-11-2018 220.000 đ 20.000 MAX
Ngày 19-09-2018 200.000 đ 20.000
Ngày 16-07-2018 180.000 đ -20.000
Ngày 02-07-2018 200.000 đ 20.000
Ngày 06-06-2018 180.000 đ 10.000
Ngày 22-05-2018 170.000 đ 0 MIN