Giá Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg

Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg giá: 180.000 đồng/kg, cập nhật ngày 06-06-2018, tăng 10.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 06-06-2018 180.000 đ 10.000
Ngày 22-05-2018 170.000 đ 0 --