Giá Ba ba giống

6.000 đồng/con

Ba ba giống giá 6.000 đồng/con cập nhật ngày 19-04-2022, Giảm 2.000 đồng so với lần trước.

Ba ba giống

Biểu đồ thống kê giá Ba ba giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Ba ba giống

23:54:36 19-04-2022 6.000 đ 2.000 Tepbac
22:52:02 22-01-2022 8.000 đ 4.500 Tepbac
23:29:49 07-01-2022 3.500 đ 500 Tepbac
17:09:25 21-12-2021 4.000 đ Tepbac
21:01:35 12-12-2021 4.000 đ 1.000 Tepbac
23:22:36 11-12-2021 5.000 đ 2.000 Tepbac
23:43:11 09-12-2021 3.000 đ 3.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!