Giá Ba ba giống

3.500 đồng/con

Ba ba giống giá 3.500 đồng/con cập nhật ngày 07-01-2022, giảm 500 đồng so với lần trước.

Ba ba giống

Biểu đồ thống kê giá Ba ba giống theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Ba ba giống

07/01/2022 3.500 đ 500 Tepbac
21/12/2021 4.000 đ Tepbac
12/12/2021 4.000 đ 1.000 Tepbac
11/12/2021 5.000 đ 2.000 Tepbac
09/12/2021 3.000 đ 3.000 Tepbac

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!