5 Đẹp

5 Đẹp

Điện thoại : 0969799099

Địa chỉ : trà vinh

thu mua tôm thẻ Trà Vinh

Bảng giá từ 5 Đẹp

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá mè vinh giống (300 con/kg) 190.000 /kg 06-07-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 200.000 /kg 29-06-2023
Tôm sú 30 con (ao) 160.000 /kg 29-06-2023
Tôm sú 40 con (ao) 130.000 /kg 29-06-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 102.000 /kg 07-08-2023
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 85.000 /kg 07-08-2023
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 78.000 /kg 07-08-2023