5 Đẹp

5 Đẹp

Điện thoại : 0969799099

Địa chỉ : trà vinh

thu mua tôm thẻ Trà Vinh

Bảng giá từ 5 Đẹp

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 113.000 /kg 10-03-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 350.000 /kg 26-05-2022
Tôm sú 30 con (ao) 270.000 /kg 26-05-2022
Tôm sú 40 con (ao) 210.000 /kg 26-05-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 /kg 26-05-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 /kg 26-05-2022