5 Đẹp

5 Đẹp

Điện thoại : 0969799099

Địa chỉ : trà vinh

thu mua tôm thẻ Trà Vinh

Bảng giá từ 5 Đẹp

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá mè vinh giống (300 con/kg) 190.000 /kg 06-07-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 195.000 /kg 22-09-2023
Tôm sú 30 con (ao) 145.000 /kg 22-09-2023
Tôm sú 40 con (ao) 115.000 /kg 22-09-2023
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 116.000 /kg 16-01-2024
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 99.000 /kg 16-01-2024
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 90.000 /kg 16-01-2024