5 Đẹp

5 Đẹp

Điện thoại : 0969799099

Địa chỉ : trà vinh

thu mua tôm thẻ Trà Vinh

Bảng giá từ 5 Đẹp

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 133.000 /kg 25-11-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 110.000 /kg 25-11-2021
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 100.000 /kg 25-11-2021