Bảng giá từ Huynhanhvo

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá lóc nuôi tại ao Cá lóc nuôi tại ao 34.000 /kg 11-01-2022