Phùng Sơn

Phùng Sơn

Điện thoại : 0787 911 58

Địa chỉ : Đồng Tháp

Thu mua cá sát sọc khu vực miền tây, ngày bắt 1-2 tấn

Bảng giá từ Phùng Sơn

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá tra giống loại 30-35 con/kg 31.000 /kg 29-12-2021
Cá trắm cỏ tại ao 43.000 /kg 04-01-2022
Cá rô phi (tại ao) 27.000 /kg 04-01-2022
Cá rô đầu nhím tại ao 35.000 /kg 04-01-2022
Cá chép tại ao 35.000 /kg 04-01-2022
Cá chốt sọc 80.000 /kg 18-01-2022
Cá tra tại ao 24.500 /kg 20-01-2022
Cá sát sọc tại ao 95.000 /kg 21-04-2022