Phùng Sơn

Phùng Sơn

Điện thoại : 0787 911 58

Địa chỉ : Đồng Tháp

Thu mua cá sát sọc khu vực miền tây, ngày bắt 1-2 tấn

Bảng giá từ Phùng Sơn

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá sát sọc tại ao 80.000 /kg 04-12-2021