Giá Cá chép tại ao

31.000 đồng/kg

Cá chép tại ao giá 31.000 đồng/kg cập nhật ngày 01-12-2021, tăng 1.000 đồng so với lần trước.

Cá chép hôm nay giá 36.000 đồng/kg loại Cá chép tại ao ghi nhận từ ngày 29-11-2021 bởi nguyenthom tại khu vực Ninh Bình.

2kg
Cá chép tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá chép tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá chép tại ao

01/12/2021 31.000 đ 1.000 Tepbac
29/11/2021 36.000 đ nguyenthom Ninh Bình 2kg
29/11/2021 33.000 đ nguyenthom Ninh Bình 1,5kg
29/11/2021 30.000 đ nguyenthom Ninh Bình 1kg
29/11/2021 70.000 đ nguyenthom Lạng Sơn 1kg trở lên
29/11/2021 30.000 đ nguyenthom Hưng Yên 1kg
29/11/2021 40.000 đ nguyenthom Hưng Yên 1,5kg
29/11/2021 30.000 đ Tepbac
27/11/2021 30.000 đ Tepbac
25/11/2021 30.000 đ Tepbac
20/11/2021 30.000 đ Tepbac
17/11/2021 30.000 đ Tepbac
16/11/2021 30.000 đ Tepbac
15/11/2021 30.000 đ Tepbac
13/11/2021 30.000 đ Tepbac
12/11/2021 30.000 đ Tepbac
11/11/2021 30.000 đ 1.000 Tepbac
09/11/2021 29.000 đ Tepbac
08/11/2021 29.000 đ Tepbac
06/11/2021 29.000 đ Tepbac
05/11/2021 29.000 đ Tepbac
04/11/2021 29.000 đ Tepbac
03/11/2021 29.000 đ Tepbac
02/11/2021 29.000 đ Tepbac
01/11/2021 29.000 đ Tepbac
30/10/2021 29.000 đ Tepbac
29/10/2021 35.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh
29/10/2021 29.000 đ Tepbac
25/10/2021 29.000 đ Tepbac
24/10/2021 29.000 đ Tepbac
22/10/2021 29.000 đ Tepbac
21/10/2021 29.000 đ Tepbac
20/10/2021 29.000 đ 1.000 Tepbac
19/10/2021 30.000 đ Tepbac
16/10/2021 30.000 đ 1.000 Tepbac
14/10/2021 31.000 đ Tepbac
13/10/2021 31.000 đ Tepbac
29/09/2021 46.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size > 1.2 kg
20/09/2021 45.000 đ AnbinhBiochemistry Hải Dương Size > 2kg
12/09/2021 41.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size > 1,2 kg/con
10/09/2021 34.000 đ AnbinhBiochemistry Hải Dương Size > 1kg/con
08/09/2021 40.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size 2,5-3kg Khu vực Hà Tây
07/09/2021 40.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size 1 ->1,3kg
02/09/2021 32.000 đ AnbinhBiochemistry Hải Dương Size > 1,3 kg/con
01/09/2021 29.000 đ Hoaian-tepbac Vĩnh Long Size > 600g/con
31/08/2021 29.000 đ Hoaian-tepbac Vĩnh Long Size > 600g/con
30/08/2021 35.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size > 1,2kg/con
30/08/2021 28.000 đ LELINH Vĩnh Long Size > 600g/con
29/08/2021 29.000 đ Hoaian-tepbac Vĩnh Long Size > 600g/con
26/08/2021 29.000 đ Hoaian-tepbac Vĩnh Long Size >600gr/con
25/08/2021 29.000 đ LELINH Vĩnh Long Size > 600gr/con
24/08/2021 29.000 đ LELINH Vĩnh Long Size>600gr/con
23/08/2021 42.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size > 1,7 kg/con, khu vực Mỹ Đức
20/08/2021 41.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size > 1.5kg, khu vực Phú Xuyên.
20/08/2021 40.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size > 1,6kg, khu vực Yên Phong.
19/08/2021 29.000 đ Nhinguyen.bee Vĩnh Long Size >600gr/con
18/08/2021 39.000 đ AnbinhBiochemistry Hà Nội Size > 1,2 kg/con
17/08/2021 36.000 đ AnbinhBiochemistry Bắc Ninh Size > 1,2kg
16/08/2021 29.000 đ Nhinguyen.bee Vĩnh Long Size > 600gr/con
14/08/2021 29.000 đ Hoaian-tepbac Vĩnh Long Size >600gr/con

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!