Thanh Bùi

Thanh Bùi

Điện thoại : 0335550163

Địa chỉ : Bến Tre

Thu mua tôm thẻ chân trắng khu vực Bến Tre

Bảng giá từ Thanh Bùi

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá tra giống loại 30-35 con/kg 155.000 /kg 07-10-2021
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 111.000 /kg 13-08-2022
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 /kg 14-09-2022
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 105.000 /kg 14-09-2022
Tôm sú loại 20 con tại ao 270.000 /kg 21-10-2022
Tôm sú 30 con (ao) 230.000 /kg 21-10-2022
Tôm sú 40 con (ao) 180.000 /kg 21-10-2022