Cá cánh buồm

: Black tetra
: Gymnocorymbus ternetzi (Boulenger, 1895)
: Cá bánh lái, hắc quần
Phân loại
Gymnocorymbus ternetzi(Boulenger, 1895)
Ảnh Cá cánh buồm
Đặc điểm sinh học

Cá có thân màu trắng xám với 2 vệt đen ở nửa thân trước. Vây lưng giương cao tựa cánh buồm, vây hậu môn rộng bản tựa bánh lái. Cá càng lớn màu đen càng nhạt dần chuyển sang xám.

Các kiểu hình thái khác bao gồm:

1. Cánh buồm trắng (dạng bạch tạng).

2. Cánh buồm màu (dạng sơn màu lên cá bạch tạng).

3. Cánh buồm vây dài

Phân bố

Nguồn gốc: Cá nhập nội từ thập niên 70, đã sản xuất giống phổ biến trong nước.

Tập tính

Tầng nước ở: giữa.

Chăm sóc: Cá dễ nuôi, thích hợp cho người mới nuôi cá cảnh.

Thức ăn: Cá ăn tạp, thức ăn bao gồm trùng chỉ, giáp xác, côn trùng, thức ăn viên, ...

Sinh sản

Sinh sản: Cá dễ sinh sản trong bể nuôi, đẻ trứng phân tán, chọn giá thể là cây thủy sinh cho trứng dính, trứng nở sau 2 – 3 ngày.

Hiện trạng

Cá nuôi làm cảnh. Mức độ ưa chuộng ít, giá từ 5000-10.000đ/con.

Tài liệu tham khảo

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Black_tetra

2. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=fishspecies

Cập nhật ngày 27/01/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm