Cá chim cánh cụt

: Blackline penguinfish
: Thayeria boehlkei Weitzman, 1957
: Chim cánh cụt
Phân loại
Thayeria boehlkeiWeitzman, 1957
Ảnh Cá chim cánh cụt
Đặc điểm

Cá chim cánh cụt có thân thon dài, mặt lưng trắng xám, phần thân dưới đường bên xen kẽ vàng cam óng ánh. Cá có một sọc đen rộng bản đặc trưng chạy dài từ sau nắp mang đến tận chóp của thùy dưới vây đuôi.

Phân bố

Nguồn gốc: Cá nhập nội sau năm 2000

Phân bố: Nam Mỹ: Peru và Braxin

Tập tính

Tầng nước ở: Giữa
Chăm sóc: Cá dễ nuôi và thích ứng khá rộng các điều kiện chất lượng nước.
Thức ăn: Cá ăn tạp bao gồm côn trùng, giáp xác nhỏ, trùng chỉ, bo bo ... Cá cũng ăn thức ăn viên.

Sinh sản

Sinh sản: Cá dễ sinh sản, tương tự như thủy tinh đuôi đỏ. Đẻ trứng phân tán, trứng dính vào giá thể như cây thủy sinh. Cần tách trứng ra khỏi cá bố mẹ sớm để tránh cá bố mẹ ăn trứng

Hiện trạng

Cá nuôi làm cảnh. Mức độ phổ biến ít, mức độ ưa chuộng trung bình, giá từ 10-15 ngàn đồng/con.

Tài liệu tham khảo

1. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=fishspecies

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Thayeria_boehlkei

Cập nhật ngày 27/01/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm