Lệ Thủy

Cộng tác viên
Lệ Thủy
Với chuyên môn kỹ sư nuôi trồng thủy sản và mong muốn đem lại thông tin hữu ích cho nông dân, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp để thúc đẩy nuôi trồng thủy sản hiệu quả và vững bền.

Những bài viết bởi Lệ Thủy


Quản lý tỉ lệ cho ăn trong hệ thống Bioflocs

Quản lý tỉ lệ cho ăn trong hệ thống Bioflocs

Nên cho tôm ăn bao nhiêu khi nuôi trong hệ thống biofloc? Nghiên cứu mới đây của Alexis Weldon và cộng sự 2021 sẽ trả lờ

Ngày 15/10/2021
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến FCR ở tôm thẻ

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến FCR ở tôm thẻ

Một phương pháp mới có thể cải thiện FCR khi nuôi tôm trong hệ thống biofloc dựa trên nhiệt độ nước và tăng trưởng hàng

Ngày 13/10/2021
Cơ sở cải thiện nghiên cứu dịch bệnh trong RAS

Cơ sở cải thiện nghiên cứu dịch bệnh trong RAS

Các thử thách dịch bệnh đầu tiên được thực hiện trong một hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn (RAS) đã cung cấp những

Ngày 11/10/2021
Điều trị ký sinh trùng trên cá với cây hồ tiêu hoang

Điều trị ký sinh trùng trên cá với cây hồ tiêu hoang

Tinh dầu của cây hồ tiêu hoang (Piper aduncum), một loài thực vật bản địa của Amazon, có hiệu quả hơn 76% trong việc kiể

Ngày 10/10/2021
Phương pháp mới phát hiện bệnh cá dựa trên hình ảnh

Phương pháp mới phát hiện bệnh cá dựa trên hình ảnh

Chúng ta tiếp cận phương pháp xử lý hình ảnh giúp phát hiện và chẩn đoán bệnh trên cá nuôi.

Ngày 07/10/2021
Thức ăn cho nuôi tôm trong tương lai

Thức ăn cho nuôi tôm trong tương lai

Đánh giá các nguồn protein thay thế bột cá trong thức ăn cho tôm.

Ngày 05/10/2021
Lợi ích khi chuyển tôm postlarvae sang các hệ thống nuôi biofloc

Lợi ích khi chuyển tôm postlarvae sang các hệ thống nuôi biofloc

Tôm postlarvae (PL) được nuôi trong hệ thống biofloc (BFT) hoặc chuyển sang hệ thống BFT cho thấy hiệu quả kiểm soát mầm

Ngày 27/09/2021
5 bước để vệ sinh bể cá cảnh đúng cách

5 bước để vệ sinh bể cá cảnh đúng cách

Những người nuôi cá cảnh sẽ biết rằng việc vệ sinh không đúng cách không chỉ xáo trộn hệ vi khuẩn có lợi trong bể cá mà

Ngày 17/09/2021