Khử nấm đồng tiền trong ao bạt

Nấm đồng tiền
Nấm đồng tiền có hại cho sự phát triển của tôm. Ảnh: Anbinh Biochemistry

Nấm đồng tiền nếu không được loại bỏ sẽ tiết độc tố làm tôm bỏ ăn, ốp thân, còi cọc.Phòng kỹ thuật An Bình

Đăng ngày: 01/10/2021

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)