...

Bệnh nấm và ký sinh trùng trên tôm càng xanh

Tôm càng xanh là loài giáp xác nước ngọt có giá trị thương mại quan trọng (Nguyen et al. 2019). Tuy nhiên, sự phát triển

Ngày 18/09/2023
...

Baicalein từ cây hoàng cầm giúp chống lại virus đốm trắng WSSV

Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đang dần hạn chế việc sử dụng hóa chất và kháng sinh trong NTTS do tần suất dịch bệ

Ngày 14/09/2023
...

Protein sinh học có thể thay thế cho kháng sinh trong nuôi tôm không?

Sử dụng protein sinh học thay thế kháng sinh trong nuôi tôm là một giải pháp hữu hiệu để đối phó với vấn đề lạm dụng khá

Ngày 12/09/2023
...

Top các phần mềm quản lý trang trại NTTS (Phần 2)

Trong lĩnh vực NTTS, công nghệ đang ngày càng phát triển và đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện năng lực và

Ngày 09/09/2023
...

Ứng dụng IoT trong nuôi trồng thủy sản

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ thông tin và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa thử nghiệm thành công

Ngày 07/09/2023
...

Sử dụng ong bắp cày thay thế cho bột cá trong thức ăn của cá rô phi

Trong ngành sản xuất loài cá này, thức ăn chiếm khoảng 80% chi phí. Do nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy

Ngày 06/09/2023
...

Top các phần mềm quản lý trang trại NTTS (Phần 1)

Mới đây, trang web NeuroSYS đã xếp hạng các công ty hàng đầu cung cấp phần mềm quản lý trang trại dựa trên công nghệ cho

Ngày 04/09/2023
...

Thức ăn ảnh hưởng đến hương vị, kết cấu tôm như thế nào trong biofloc?

Thức ăn thông thường, thức ăn không có cá và biofloc có ảnh hưởng đến đặc tính dinh dưỡng và vẻ ngoài của tôm. Hãy cùng

Ngày 01/09/2023