Người nuôi tôm Bến Tre chuẩn bị vụ nuôi 2017

Người nuôi tôm Bến Tre chuẩn bị vụ nuôi 2017
Người nuôi tôm Bến Tre chuẩn bị vụ nuôi 2017

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh chỉ mới thả giống được 153/8.400ha nuôi tôm biển thâm canh. Nguyên nhân là nước mặn lên chậm, độ mặn chưa đảm bảo để thả giống. Tại một số vùng nuôi độ mặn mới chỉ đạt 4-5‰.

Theo kết quả quan trắc môi trường mới nhất của Chi cục thủy sản Bến Tre, tỷ lệ mẫu giáp xác tự nhiên phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng chiếm gần 65%. Ngoài ra, đa số nguồn nước trên các kênh, rạch tự nhiên ở một số điểm thu mẫu có nồng độ H2S vượt ngưỡng cho phép, như vàm Vũng Luông, rạch Cống Bể, rạch Bình Trung của huyện Bình Đại; Rạch Ba Tri, rạch Đường Tắc của huyện Ba Tri.

Chi cục thủy sản Bến Tre khuyến cáo, hộ nuôi tuyệt đối không được lấy nước trực tiếp vào ao nuôi từ các kênh bị nhiễm bệnh đốm trắng, khi thật sự cần thiết nên lấy nước vào ao trữ lắng và chọn thời điểm con nước cường, lấy nước qua túi lọc và xử lý nước bằng chlorine trước khi cấp vào ao nuôi.

Do tỷ lệ giáp xác tự nhiên bị nhiễm bệnh đốm trắng ở mức cao và đang vào thời điểm giao mùa, nên nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn, Chi cục thủy sản khuyến cáo người dân hạn chế thả tôm giống vào thời điểm hiện nay. Thời điểm tốt nhất để thả giống là tháng 02/2017 và khi độ mặn đạt từ 15-20‰ .

Anh Thi
THBT
Đăng ngày: 02/06/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc