Tình hình nuôi và giá tôm, cá tra trong 3 tháng đầu năm

Tình hình nuôi và giá tôm, cá tra trong 3 tháng đầu năm
Thu hoạch tôm nuôi Hà Tĩnh

Theo Tổng cục Thủy sản, tính đến ngày 22/3/2019, diện tích thả nuôi tôm cả nước đạt 494.961 ha (tăng 1,6% so với cùng kỳ 2018. Diện tích thả nuôi mới cá tra tính đến 17/3/2019 là 879 ha (tăng 260 ha (42%) so với cùng kỳ 2018), lũy kế diện tích hiện đang nuôi là 2.146 ha (tăng 217 ha (11,2%) so với cùng kỳ 2018).

Về sản xuất tôm giống, các cơ sở sản xuất tôm giống đã nhập khẩu và chuẩn bị sản xuất tôm giống ngay từ trước Tến nguyên đán. Đến nay cả nước đã sản xuất được 17,7 tỷ con tôm giống phục vụ cho nhu cầu thả nuôi.

Các tháng đầu năm 2019, do điều kiện thời tiết tại khu vực miền Bắc, miền Trung ấm hơn mọi năm nên người nuôi tôm đã và đang tập trung cải tạo ao đầm, chuẩn bị điều kiện vật chất, cơ sở hạ tầng cho vụ nuôi mới. Có một số ít hộ nuôi tôm thẻ chân trắng có điều kiện cơ sở hạ tầng đảm bảo đã thả nuôi. Hiện nay diện tích thả nuôi tập trung chủ yếu tại khu vực Nam bộ.

Diện tích thả nuôi tôm đến ngày 22/3/2019 là 494.961 ha (tăng 1,6% so với cùng kỳ 2018), trong đó: d ha, chủ yếu là diện tích nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến; tôm thẻ chân trắng là 25.240 ha tăng 24,2 % so với cùng kỳ năm 2018.

Sản lượng thu hoạch là 94.435 tấn tăng 31,7% so với cùng kỳ 2018, trong đó: sản lượng tôm sú là 42.063 tấn; sản lượng tôm chân trắng là 52.372 tấn.

Giá tôm thương phẩm tại khu vực miền Bắc, tôm thẻ chân trắng tươi sống cỡ 70-75 con/kg có giá dao động 170.000-180.000 đồng/kg; tại Đồng bằng sông Cửu Long giá tôm thẻ chân trắng đang tăng, giá tôm thẻ chân trắng ướp đá cỡ 80-100 con/kg là 103.000-113.000 đồng/kg, tăng 3.000-4.000 đồng/kg so với trung tuần tháng 3; giá tôm sú cỡ 30 con/kg tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước.

Về sản xuất cá tra, diện tích thả nuôi mới tính đến17/3/2019 là 879 ha (tăng 260 ha (42%) so với cùng kỳ 2018), lũy kế diện tích hiện đang nuôi là 2.146 ha (tăng 217 ha (11,2%) so với cùng kỳ 2018). Diện tích thu hoạch lũy kế là 585 ha (tăng 91 ha (18,4%) so với cùng kỳ 2018). Sản lượng luỹ kếlà: 180.493 tấn (tăng 18.632 tấn (11,5%) so với cùng kỳ 2018).

Giá cá tra thương phẩm loại 1 hiện dao động trong khoảng 24.000 – 24.500 đồng/kg, giảm 2.000-3.000 đ/kg so với tuần trước, giảm 4.000-5.000 đ/kg so với hồi đầu năm 2019. Giá cá tra giống dao động từ 40.000 – 43.000 đồng/kg (cỡ 2 cm mẫu 30 con/kg), giá từ 65.000-70.000 đồng/kg loại1,5 cm (mẫu 70 con/kg). giá giảm đồng loạt ở các cỡ là 5.000-6.000 đ/kg so với tuần trước.

Thu Hiền
TCTS
Đăng ngày: 05/04/2019

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc