Giá cá tra ở ĐBSCL đang tăng kỷ lục
13/11/2017
Người nuôi cá tra lãi cao
10/11/2017
Giá cá tra tăng lên kỷ lục, "cơn sốt" chỉ nhất thời
09/11/2017
Nuôi cá trong lồng bè mùa bão, lũ: Cần chủ động ứng phó
09/11/2017
Cá tra đủ món
08/11/2017
Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục tăng
08/11/2017
Giá cá tra, tôm tiếp tục tăng nhẹ
06/11/2017
Giá cá tra nguyên liệu tăng cao nhưng nguồn cung yếu
03/11/2017