Kỹ thuật

Tên

Hoàng văn Tân

Giới tính
Nam
Bằng cấp
Đại Học
Quê quán
Nơi làm việc
Quảng Bình
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
Kinh nghiệm 10 năm về tôm thẻ chân trắng thương phẩm
Kỹ năng
Word, Excel, PowerPoint
Mong muốn
Phụ trách kỹ thuật
Điện thoại
0866091359
Email
tanbayer1602@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
16/02/2022

Xem thêm

Kỹ sư thủy sản
Ngày 17-06-2022
ĐẠI HỌC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Ngày 26-03-2022
Đại Học
Ngày 16-02-2022
Cao đẳng
Ngày 13-02-2022
Đại Học
Ngày 04-02-2022