Kỹ thuật fams nuôi tôm

Tên

Nguyễn Thế Lực

Giới tính
Nam
Bằng cấp
ĐH. Nuôi trồng thủy sản
Quê quán
Khác
Nơi làm việc
Toàn Quốc
Kinh nghiệm
5 năm thị trường thuốc tôm, 4 năm làm kỹ thuật fams nuôi tôm.
Kỹ năng
Xữ lý tốt các vấn đề trông công việc và ngoại giao.
Mong muốn
Lương hưởng, chế độ đầy đủ cho kỹ thuật.
Điện thoại
0333603345
Email
lucqbqb@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
10/05/2020

Xem thêm

Tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm TPHCM
Ngày 10-01-2021
Cao đẳng
Ngày 17-12-2020
Nuôi trồng thủy sản - ĐH Nông Lâm Tp HCM
Ngày 15-11-2020
Cao đẳng
Ngày 25-09-2020
Đại Học
Ngày 26-07-2020