Kỹ thuật fams nuôi tôm

Tên

Nguyễn Thế Lực

Giới tính
Nam
Bằng cấp
ĐH. Nuôi trồng thủy sản
Quê quán
Nơi làm việc
Toàn Quốc
Loại công việc
fulltime
Kinh nghiệm
5 năm thị trường thuốc tôm, 4 năm làm kỹ thuật fams nuôi tôm.
Kỹ năng
Xữ lý tốt các vấn đề trông công việc và ngoại giao.
Mong muốn
Lương hưởng, chế độ đầy đủ cho kỹ thuật.
Điện thoại
0333603345
Email
lucqbqb@gmail.com
Ngày gửi hồ sơ
10/05/2020

Xem thêm

Đại Học
Ngày 06-03-2024
Cao đẳng nuôi trồng thủy sản
Ngày 17-12-2023
Cử nhân Công nghệ sinh học
Ngày 20-11-2023
Đại hoc nuôi trồng thủy sản
Ngày 26-06-2023
Đại học
Ngày 06-06-2023